Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 juni 2016 8 reacties Actueel

Het  deelproject Patiënten met dementie is drie maanden onderweg. Doelstelling is het ontwikkelen van een leidraad voor markering van de palliatieve fase en het vormgeven van pro-actieve zorgplanning bij mensen met dementie in de thuiszorg.

In de eerste fase van het onderzoek hebben we zes (cliëntsystemen) mensen met dementie en hun naasten geïnterviewd om zicht te krijgen op de manier waarop nu de markering plaatsvindt en wat hun wensen zijn. Daarnaast zijn er twee focusgroepen gehouden met casemanagers om te achterhalen welke manieren van gespreksvoering zij nu hanteren en wat zij nodig hebben om de palliatieve fase bespreekbaar te maken en aldus te markeren bij hun patiënten.

Op dit moment zijn we alle informatie zorgvuldig aan het analyseren en de resultaten volgen binnenkort. Met de nieuwe kennis die we hebben opgedaan kunnen we een start maken voor het schrijven van de nieuwe handreiking voor de eerstelijnszorg.

Tevens gaan we op korte termijn nog enkele huisartsen interviewen om ook hun perspectief op de markering van de palliatieve fase en pro-actieve zorg mee te nemen in de handreiking.

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Verwante artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...