Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 december 2019 8 reacties Actueel

De Gesprekswijzer bij dementie of vergeetachtigheid is ontwikkeld binnen Consortium Ligare voor het MAPRO project. Deze tool heeft als doel om proactieve zorgplanning vorm te geven bij mensen met dementie. In Drenthe en Twente zijn enkele mooie voorbeelden te vinden van de implementatie van deze Gesprekswijzer.

Gesprekswijzer

De Gesprekswijzer is een gesprekshulp voor zorgverleners in de 1e lijn (denk aan huisartsen, casemanagers dementie, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen) die helpt bij het voorbereiden en het voeren van gesprekken met mensen met dementie en hun naasten over toekomstige beslissingen. Het doel van de Gesprekswijzer is om relevante onderwerpen voor palliatieve ondersteuning tijdig te bespreken zodat personen met dementie er zelf in kunnen meedenken en meebeslissen (proactieve zorgplanning). Op die manier beoogt de Gesprekswijzer bij te dragen aan de eigen regie van personen met dementie.

Drenthe

In Drenthe zijn in 2018 alle Casemanagers dementie in samenwerking met Netwerk Dementie Drenthe en het Palliatief Consultatie Team Drenthe geschoold in het werken met de Gesprekswijzer dementie. In 2020 zal dit een vervolg krijgen.

Daarnaast gaan vanuit de netwerken palliatieve zorg vier zorgorganisaties aan het werk met de Gesprekswijzer dementie. Medewerkers zullen getraind worden hoe in gesprek te gaan met cliënten en naasten over het levenseinde en hoe te werken met proactieve zorgplanning. Ook worden medewerkers getraind in het maken van samenwerkingsafspraken zoals; wie voert welke gesprekken met mensen met dementie en naasten, wat is de rol van de verschillende zorgverleners en hoe communiceren alle betrokken partijen met elkaar. De vier zorgorganisaties gaan met elkaar in gesprek hoe dit samen te realiseren. Eén van de partijen is al gestart met de gesprekswijzer in te voeren in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD)  zodat medewerkers het hulpmiddel ook digitaal bij de hand hebben.

Twente

In Twente hebben casemanagers dementie en verpleegkundigen palliatieve zorg gezamenlijk de train- de-trainer scholing gevolgd rondom het gebruik van de Gesprekswijzer. Deze casemanagers dementie en verpleegkundigen palliatieve zorg hebben in 2018 de driedaagse scholing “Palliatieve zorg voor zorgvragers met dementie” gevolgd bij Saxion en gaan de door hen opgedane kennis, vaardigheden en expertise rondom de Gesprekswijzer overdragen aan collega’s.

De Twentse Netwerken hebben een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg ontwikkeld waarbij de instellingen nu bezig zijn (onderdelen hieruit) te implementeren. De gesprekswijzer is als tool opgenomen in het zorgpad. Een mooie ontwikkeling is dat de Keten Dementie Twente i.s.m. de Netwerken Palliatieve Zorg bezig zijn om dit zorgpad te vertalen naar de doelgroep mensen met dementie. De beide zorgpaden worden op elkaar afgestemd.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Verwante artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...