Twee A-projectideeën ingediend

Ligare heeft twee A-projectideeën ingediend; Palliatieve netwerkzorg thuis: Integrale benadering van patiënten in de palliatieve fase  en Mantelzorgbalans: eHealth ondersteuning bij het maken van keuzes.  Met onderstaande trekkers en verschillende consortiumleden zijn de projectideeën tot stand gekomen.  

Palliatieve netwerkzorg thuis

Patiënten en zorgverleners willen dat patiënten de juiste zorg op de juiste tijd en plaats krijgen. Palliatieve zorg moet alle dimensies (fysiek, psychosociaal en spiritueel) omvatten en passen bij de wensen en behoeften van de patiënt en naasten. In de provincie Groningen functioneert het ‘Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg’ (GZIO). Hierin staat de thuiswonende kwetsbare oudere centraal en coördineert de huisarts de zorg. Het GZIO is een goed model om palliatieve zorg in te bedden, waarbij het aanknopingspunten biedt voor een betere afstemming van palliatieve zorg tussen de eerste en tweede lijn samen met patiënt en naasten. In dit project zal een vernieuwende werkwijze voor palliatieve netwerkzorg worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Oplossingen voor gesignaleerde knelpunten worden neergelegd in een change package. Dit pakket wordt uitgetest en verder verspreid en moet leiden tot een betere kwaliteit van leven en van zorg tegen lagere kosten.

Trekkers voor dit project zijn  An Reyners  van Ligare & EPZ, Frank Beltman van Groninger Huisartsen Coöperatie en Kees Ahaus van Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Mantelzorgbalans 

 Wanneer een naaste ongeneeslijk ziek is, staat ook de mantelzorger voor indringende keuzes. Hoe zorg ik voor mijn naaste? Welke rol past mij? Wat kan en wil ik doen? Wat bekent dit voor mijn werk en andere verplichtingen? Zijn mijn wensen en behoeften verenigbaar met die van mijn naaste en van mijn gezin? Het is belangrijk, maar ook moeilijk voor mantelzorgers om deze vragen goed te beantwoorden. Momenteel staat in de professionele ondersteuning tijdens de palliatieve fase vooral de patiënt centraal. Ligare wil echter ook mantelzorgers ondersteunen en hen in staat stellen de regie te voeren over hun rol in het zorgproces. Hiervoor wil het consortium een eHealth applicatie ontwikkelen en implementeren. Die moet mantelzorgers helpen om na te denken over hun specifieke rol en helpen om keuzes te kunnen maken die passen bij eigen doelen en wensen. Zo’n applicatie kan overbelasting helpen voorkomen en positieve ervaringen stimuleren.

Dit project is door Mariët Hagedoorn en Marrit Tuinman  van UMCG Gezondheidswetenschappen ontwikkeld samen met Ligareleden.  Vilans is als landelijk implementatiepartner betrokken.  

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Verwante artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...