Patiënten- en naastenparticipatie

bij Ligare

Samen Zorgbelang en betrokken projectleiders wordt binnen Ligare gewerkt aan de gewenste participatie van patiënten en naasten.  Ligare is  er om het welbevinden van patiënten en hun naasten in stand te houden, dan wel te verbeteren. Daarom moet hun stem gehoord worden. Op verschillende manier wordt patiënten- en naastenparticipatie gerealiseerd.

Klankbordgroep

De inbreng van patiënten binnen het eerst Ligare project wordt mede ingevuld door de centrale klankbordgroep. Zorgbelang begeleidt de klankbordgroep.  De klankbordgroep komt op 20 juni weer samen.

Raadpleging

In zomer 2015 heeft Zorgbelang  de eerste Ligare patiënten- en naastenraadpleging uitgevoerd. Jaarlijks wordt een raadpleging gehouden. De uitkomsten zijn essentieel voor de ontwikkelingen binnen Ligare. Lees meer

Patientenpartipatie versterken

Samen met consortium Zuid gaan wij binnen het project Welbevinden markering en proactieve zorgplanning patientenparticipatie vernieuwend vormgeven.  Recentelijk is de eerste Nieuwsbrief  en de samenvatting van dit project gepubliceerd.

Palliantie

Ook binnen Palliantie worden patiënten- en naasten betrokken. Onder andere in de beoordeling van projecten.

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...