Multidimensionele aanpak van klachten

Multidimensioneel plan om de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met gelijktijdig voorkomende klachten en palliatieve zorg behoeftes.

MuSt-PC project

In 2017 is het MuSt-PC project gestart: ‘A Multidimensional Strategy to improve quality of life of patients with multiple symptoms and Palliative Care needs: The MuSt-PC.’ Dit landelijke, vierjarige project is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten ondersteunt bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte. De huidige richtlijnen voor palliatieve zorg gaan vooral over enkelvoudige klachten. Patiënten met een levensbedreigende ziekte hebben echter vaak last van meerdere klachten in meer dan één dimensie (de fysieke, psychische, sociale en/of de existentiële dimensie).

Meetweken

In september en november 2018 hebben de meetweken plaatsgevonden. Tijdens de meetweken werden patiënten in de palliatieve fase benaderd om een vragenlijst in te vullen over symptoomlast en kwaliteit van leven (het Utrecht Symptoom Dagboek (USD). Eventueel konden patiënten ook op vijf stellingen op sociaal en existentiële vlak antwoord geven (USD – 4 dimensioneel (USD-4D)). Deze meetweken hadden als doel om inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen klachten in de verschillende dimensies van de palliatieve fase. Deze informatie zal gebruikt worden om multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten te ontwikkelen, waarmee de klachtenlast in de palliatieve fase efficiënter verlicht kan worden.

Meer informatie over de meetweken vindt u op https://www.must-pc.nl/

 

Heeft u vragen over het project? Neemt u dan contact op met de arts-onderzoekers voor dit project: Bart de Heij en Lotte van der Stap via info@must-pc.nl of de project manager.

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...