Ligare Project

Bijdragen aan welbevinden van patiënten en naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning

Een aanzienlijk deel van de mensen die overlijden worden niet of pas laat tijdens de ziekte als ‘palliatief’ herkend. Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken over hoe zij deze levensfase willen invullen. Daarnaast kan tijdens de palliatieve fase het anticiperend handelen, de informatie-uitwisseling en afstemming tussen patiënten, naasten en zorgprofessionals verbeterd worden. In het MAPRO project is markering van de palliatieve fase en het goede voorbeeld ‘proactieve zorgplanning’ geïmplementeerd in 18 netwerken. Vanaf de markering zijn patiënten en/of hun naasten actief betrokken om de zorg vanuit persoonlijke prioriteiten vorm te geven met aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten. Ook zijn drie verdiepingsslagen gemaakt bij patiënten met kanker, patiënten met hartfalen en patiënten met dementie . Het project is 1 maart 2016 van start gegaan en heeft 2 jaar geduurd. Alleen het deelproject hartfalen is nog niet geheel afgesloten.

Klik op onderstaande kopje voor meer informatie over de verschillende onderdelen van het project en de bevindingen.

Implementatie

Het doel van dit project was implementatie van markering van de palliatieve fase en het gebruik van proactieve zorgplanning in 18 netwerken . Lees meer

Patiënten met kanker

Bij patiënten met een oncologische aandoening is in kaart gebracht wat de ervaringen en behoeften zijn ten aanzien van markering en proactieve zorgplanning. Lees meer

Patiënten met hartfalen

Het effect van markering en proactieve zorgplanning voor patiënten met hartfalen wordt in kaart gebracht. Lees meer

Patiënten met dementie

Voor patiënten met dementie is een gesprekswijzer met een implementatieplan voor markering van palliatieve fase en proactieve zorgplanning in de eerste lijn gemaakt en getoetst. Lees meer

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...