Instrumenten en scholing

bij markering en Proactieve zorgplanning

Er zijn verschillende instrumenten voor Markering en Proactieve zorgplanning die ondersteunen bij implementatie en borging.

Markering

Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken met de patiënt de over zijn vooruitzichten, en zijn wensen, doelen en voorkeuren voor verdere behandeling, begeleiding en zorg. Ook kunnen afspraken gemaakt worden wat nog wel en wat niet meer te doen bij complicaties en verslechtering van de ziekte.

Instrumenten

Scholingen – trainingen

Overige informatie – hulpmiddelen

Proactief zorgplan en handleiding

Door proactieve zorgplanning verbetert het anticiperend handelen, de informatie-uitwisseling en afstemming tussen patiënten, naasten en zorgprofessionals tijdens de palliatieve fase.

Instrumenten

We gebruiken de volgende documenten:

  1. Overdrachtsformulier proactieve zorgplanning (verplicht)
  2. Handleiding gebruik PZP (verplicht)
  3. Informatie voor patiënten (advies)
  4. Informatie voor de huisarts (advies)

De inhoud van het overdrachtsformulier wordt door iedereen gebruikt. In het netwerk worden afspraken gemaakt over digitale danwel papieren versies

Scholingen – trainingen

Overige informatie –  hulpmiddelen

[1] De Zorgmodule Palliatieve Zorg zet de zogenaamde ‘surprise question’ in voor de markering: de behandelend arts vraagt zich af of het hem zou verbazen als de patiënt binnen het jaar zou overlijden. Wanneer dat de professional niet zou verbazen, is dat een signaal om bijtijds met de patiënt in gesprek te gaan over zijn vooruitzichten en wensen voor verdere behandeling, begeleiding en zorg en kunnen afspraken worden gemaakt. (advance care planning / proactieve zorgplanning). (https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/over-palliatieve-zorg)

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...