In maart 2016 heeft Ligare het projectidee ‘Als niet alles is wat het lijkt: praten met patiënten en naasten over zingeven en betekenisgeving. Eind april verwachten wij reactie van de programma commissie van Palliantie.

SAMENVATTING

Aandacht voor zingeving en betekenisgeving in de palliatieve zorg ‒ de spirituele dimensie ‒ heeft een duidelijke plaats in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het Consortium Palliatieve Zorg Noordoost Nederland Ligare wil hierop inhaken. Hoewel patiënten en naasten aangeven er behoefte aan te hebben ‒ en aandacht ervoor waarderen ‒ is de spirituele dimensie nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse zorg, onder meer omdat zorgverleners onzeker zijn over de beste manier om hieraan vorm te geven.

Eén doelstelling van Ligare en het programma ‘Palliantie, Meer dan zorg’ is dat zorgprofessionals beter in staat zijn deze dimensie in te vullen. Ligare startte onlangs een project ter stimulering van de markering van de palliatieve fase met proactieve zorgplanning. Spiritualiteit is hier een onderdeel van. Met dit projectvoorstel wil het consortium door middel van een kwaliteitsimpuls spirituele zorg beter inbedden in de reguliere zorgverlening.

 

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...