Multidimensionele aanpak van klachten

Multidimensioneel plan om de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met gelijktijdig voorkomende klachten en palliatieve zorg behoeftes.

Stand van zaken MuSt-PC project

Begin 2017 is het MuSt-PC project van start gegaan. Het project is inmiddels al enige tijd op weg. Bart de Heij, één van de arts-onderzoekers op het MuSt-PC project, geeft een inkijkje in de voortgang van het project.

Het doel van het MuSt-PC project is het verlichten van de totale symptoomlast van patiënten met palliatieve zorgbehoefte, om zo hun kwaliteit van leven te verbeteren. We ontwikkelen binnen het project een digitale tool (de MuSt-PC tool) om zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners) en patiënten te ondersteunen bij symptoommanagement.

Voor het ontwikkelen van de MuSt-PC tool is inzicht in het gelijktijdig vóórkomen van klachten in de palliatieve fase nodig. Om deze informatie te verzamelen, zijn in het najaar van 2018 landelijke meetweken gehouden. Hiervoor zijn door zorgverleners patiënten met een levensbedreigende ziekte benaderd om het Utrecht Symptoom Dagboek(-4 dimensioneel) in te vullen. Uiteindelijk zijn er bijna 700 vragenlijsten terug gestuurd. Ook binnen Ligare hebben verscheidene zorgverleners bijgedragen aan dit mooie aantal, waarvoor hartelijk dank.

Tevens zijn er zes focusgroepen georganiseerd, waarbij het voorlopige ontwerp van de MuSt-PC tool is voorgelegd aan huisartsen, verpleegkundigen werkzaam in thuiszorg en verpleeghuis, verpleegkundigen uit het ziekenhuis, experts op het gebied van palliatieve zorg, medisch specialisten uit het ziekenhuis en aan leden van patiënten en naastenraden palliatieve zorg. Uit deze focusgroepen is een overzicht gekomen van voorwaarden waaraan de MuSt-PC tool bij voorkeur aan zou voldoen.

De volgende stap is het organiseren van bijeenkomsten met experts in de palliatieve zorg waarbij de behandelstrategieën voor de gelijktijdig voorkomende klachten worden opgesteld. Daarnaast zullen generalisten in de palliatieve zorg de meest belangrijke voorwaarden selecteren waaraan de tool moet voldoen . Deze ‘consensus bijeenkomsten’ zullen eind juni en na de zomer plaats vinden.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met Bart de Heij, arts-onderzoeker (a.h.de.heij@umcg.nl) of Jolien Admiraal, projectmanager consortium Ligare (j.m.admiraal@umcg.nl).

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...