Ligare

Samenwerken en verbinden

Wie zijn we

Er wordt al veel samengewerkt in de palliatieve zorg in Noordoost Nederland. Het consortium bestaat uit leden werkzaam in zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek.De zorgorganisaties betrokken bij de 18 netwerken palliatieve zorg, het Expertisecentrum Palliatieve zorg Noordoost (EPZ) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben de ambitie om de bestaande samenwerking te versterken en te verbreden met Zorgbelang en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Expertisecentrum Palliatieve zorg Noordoost

Het Expertisecentrum Palliatieve zorg Noordoost Nederland richt zich op de integrale ontwikkeling vanuit de kerntaken zorg(innovatie), onderzoek en onderwijs.

Netwerken palliatieve zorg

Ligare kent 18 netwerken palliatieve zorg van (zorg)organisaties van formele en informele zorg.

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut in de oncologische en palliatieve zorg.

Zorgbelang

Zorgbelang is de belangenorganisatie voor patiënten en naasten. Zorgbelang Groningen is namens Zorgbelang Drenthe, Friesland en Overijssel actief betrokken bij alle activiteiten gericht op patiënten- en naastenparticipatie.

Hogescholen

Vijf hogescholen zijn actief lid van het consortium; Windesheim, Saxion, NHL Hogeschool, Hanze Hogeschool Groningen en Viaa. Zowel vanuit HBO-V onderwijs als vanuit onderzoek (lectoraten) wordt kennis en expertise ingebracht.

Universiteiten

Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente zijn verbonden vanuit onderzoek en onderwijs.

Partners

Er zijn verschillende partners met wie samen wordt gewerkt.

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...