De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 december 2019 8 reacties Actueel

Binnen Ligare is een onderwijswerkgroep actief waarin kennis, ideeën, ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs palliatieve zorg worden afgestemd en uitgewisseld. Op dit moment bestaat deze groep uit vertegenwoordigers van de hogescholen en het Expertise Centrum palliatieve zorg van het UMCG.

Carriene Roorda en Myrna Pelgrum zijn vanaf het eerste moment betrokken en vertegenwoordigen de onderwijswerkgroep in de Ligare stuurgroep. Zij stellen zich graag voor.

Myrna: Mijn naam is Myrna Pelgrum-Keurhorst en ik ben sinds vier jaar werkzaam als hoofddocent-onderzoeker Palliatieve Zorg bij hogeschool Saxion. Ik ben Gezondheidswetenschapper en gepromoveerd binnen de ouderenzorg.

Carriene: Ik ben Carriene Roorda-Lukkien en werk sinds augustus 2015 werk als docent verpleegkunde bij de afdeling Health Care en als onderzoeker bij het lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa.

Wat wij zoal doen?

Myrna:

Als hoofddocent-onderzoeker combineer ik onderzoek en onderwijs over palliatieve zorg bij het Lectoraat Verpleegkunde en bij de HBO-V opleiding. Ik begeef me – algemeen gezegd – op drie terreinen: door middel van onderzoek draag ik bij aan innovatie in de beroepspraktijk, ik houd me bezig met curriculumoptimalisering in palliatieve zorg en ik doe aan kennisontwikkeling en verspreiding daarvan onder bijvoorbeeld collega-docenten. Onze onderzoekslijn palliatieve zorg richt zich op: 1) Passende zorg; 2) Technologie ten behoeve van comfort; 3) Deskundigheidsbevordering van professionals.

Het optimaliseren van onderwijs in palliatieve zorg samen met collega’s, is een belangrijk deel van mijn werk. Zo ben ik momenteel projectleider van de te ontwikkelen minor Interprofessionele Palliatieve Zorg. Ik doceer in (post-) HBO onderwijs in (evidence based) palliatieve zorg, en voer onderzoeksprojecten uit waarbij we ook studenten betrekken. Zo hebben we bijvoorbeeld ook de Gesprekswijzer ontwikkeld binnen Ligare.

Carriene:

Samen met een collega heb ik ervoor gezorgd dat het nieuwe curriculum van de hbo-v opleiding van hogeschool Viaa beter aansluit bij het onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg. Dit proces heeft tevens geleid tot de ontwikkeling van de minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg, waar zowel interne als externe hbo-v studenten aan kunnen deelnemen. Sinds studiejaar 2018/19 ben ik coördinator van deze minor, met collega Foekje Pol als buddy.

Daarnaast zorg ik ervoor dat (verschillende) groepjes vierdejaars hbo-v studenten van Viaa hun adviesproject kunnen uitvoeren in de palliatieve zorg. Bij een zorgorganisatie verrichten zij dan participatief actieonderzoek.

Ook zet ik zet mijn expertise in voor onderwijsontwikkeling binnen hogeschool Viaa, (opleiding praktijkverpleegkundige, adviesproject hbo-v en minoren hbo-v), en ben ik lid van de expertisegroep die de lijn van Onderzoekend Vermogen binnen het curriculum van de hbo-v bewaakt en verder uitbouwt.

Tenslotte geef ik graag onderwijs over Evidence Based Practice, palliatieve zorg vanuit wetenschappelijk perspectief en de rol van de verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg.

Tot november 2019 was ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa. Bij het lectoraat deed ik met name onderzoek naar zingeving in de palliatieve zorg. Een aantal mensen zal mij kennen van het project “Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving”. Ook was ik betrokken bij het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG3).

Onze betrokkenheid bij het programma O2pz.

Wij zijn beide betrokken bij het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ), kernproject A-HBO. Myrna is projectleider van dit kernproject. “Samen met mijn collega Ingrid van Zuilekom werken we met een werkgroep aan het optimaliseren van palliatieve zorg in het HBO-V curriculum. Binnen O2PZ wordt deze slag ook binnen het MBO en WO(+) gemaakt.”

Daarnaast wordt binnen O2PZ alle aangeboden bij- en nascholing beter in beeld gebracht en geregisseerd via onderwijsknooppunten. O2PZ gaat ervoor zorgen dat naast landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders, er een landelijk zichtbaar, toekomstgericht, efficiënt en structureel ingebed onderwijsaanbod beschikbaar komt van hoge kwaliteit voor alle (toekomstige) professionele zorgverleners in de palliatieve zorg.

We hopen je eens te ontmoeten, dus benader ons gerust voor vragen, uitwisselingen, etc!

Hartelijke groet, Myrna en Carriene

Myrna:  06-51269111, m.n.pelgrum@saxion.nl

Carriene: 06-49854411 c.roorda@viaa.nl


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Verwante artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...