Spirituele zorg

Betekenisgeving en zingeving tijdens de palliatieve fase  

Veel mensen die ziek zijn gaan zichzelf vragen stellen. Als de ziekte levensbedreigend is, kunnen deze vragen levensgroot zijn. ‘Waar heb ik dit aan verdiend?’, ‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’, ‘Waarom moet ik zo lijden?’, ‘Wat heeft mijn leven zo nog voor zin?’, ‘Ben ik anderen niet alleen maar tot last?’. Levensvragen als deze worden ook wel zinvragen of existentiële vragen genoemd. Het zijn de grote vragen van het leven waarvoor veel mensen een antwoord zoeken in hun levensbeschouwing of religie. Iedereen die in de palliatieve zorg werkt komt vroeg of laat met deze vragen in aanraking. Soms worden ze letterlijk in de vorm van vragen gesteld, soms blijkt uit verhalen of kleine opmerkingen dat mensen zoeken naar betekenis en zin. Hoe ga je hiermee om? Wat kun je zelf doen en wanneer is het verstandig om collega’s van andere disciplines erbij te roepen? (Bron: Pallialine)