Patiënten- en naastenparticipatie

De inbreng van patiënten en naasten is essentieel.

De inbreng van patiënten en naasten is essentieel in alle activiteiten van Ligare. Het betrekken en benutten van de expertise van patiënten en naasten kan op verschillende niveaus; van informeren tot (mee)beslissen. Samen met Zorgbelang, belangenorganisatie voor patiënten en naasten, is Ligare patiënten- en naastenparticipatie aan het vormgeven zowel in de structuur van Ligare en de projecten als ook in het zorgproces en de onderzoeken.