Spirituele zorg

Betekenisgeving en zingeving tijdens de palliatieve fase  

Afsluitende bijeenkomst Project 

Op 16 mei jl. heeft de afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden van het 2-jarige project ‘Als niet alles is wat het lijkt: praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving’. Op deze avond werden de (eerste) eindresultaten van het project bekend gemaakt. Ook werd er breder gekeken naar andere lopende projecten op het vlak van zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg. Het was een inspirerende avond waar tevens waardevolle ontmoetingen plaatsvonden tussen zorgprofessionals, leden van het projectteam en andere betrokkenen bij het project.

Eerste resultaten

Het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ had als doel om een bijdrage te leveren aan de inbedding van de spirituele zorg in de reguliere zorgverlening. Om dit realiseren is er een digitale leerwerkplaats ontwikkeld en hebben er scholingen plaatsgevonden. Meer informatie over het project en de leerwerkplaats kunt u hier vinden. Tijdens de bijeenkomst zijn de (eerste) resultaten van de onderzoeken onder zorgverleners, patiënten en nabestaanden gepresenteerd. Ook werden de uitkomsten gepresenteerd van de evaluatie van de leerwerkplaats en gemaakte aanpassingen hierin.

In totaal hebben 25 organisaties deelgenomen aan het project. Een deel hiervan is in het najaar 2017 gestart en de tweede lichting is in het najaar van 2018 met de scholing begonnen.

Zorgverleners

Uit de eerste analyses van de effectmeting onder zorgverleners bleek dat zorgverleners zich na de scholing en gebruik van de leerwerkplaats competenter voelden in het verlenen van spirituele zorg,

met name op aspecten als professionalisering en kwaliteitsbevordering, persoonlijke ondersteuning en begeleiding en doorverwijzing van patiënten. Nadere analyses volgen nog per organisatie en voor de open vragen die de zorgverleners via vragenlijsten hebben beantwoord.

Patiënten

Aan de hand van een filmpje werden de resultaten van het onderzoek naar zingeving in de laatste levensfase van patiënten gepresenteerd. Uit dit onderzoek bleek dat generalisten meestal goed kunnen voldoen aan de behoeften van patiënten op het vlak van zingeving en betekenisgeving zolang er écht contact wordt gemaakt met de patiënt, aandacht wordt gegeven, geluisterd wordt naar wat belangrijk voor de patiënt is en waar mogelijk dit gefaciliteerd wordt. Zorgverleners kunnen een gesprek over zingeving het beste initiëren door te vragen naar verhalen over vroeger, relaties met anderen, waar mensen blij of verdrietig van worden, wat mensen leuk vinden / wat belangrijk is.

Nabestaanden

Uit de voormeting onder nabestaanden bleek dat vrijwel alle nabestaande ervaarden dat zorgverleners persoonlijke aandacht hebben en tijd nemen voor de patiënt en diens naasten. Hoewel er aandacht was voor persoonlijke wensen en hiernaar gevraagd werd, gebeurde het nog beperkt dat een zorgverlener specifiek naar zingevingsthema’s vroeg.

De leerwerkplaats

De leerwerkplaats is positief ontvangen door de gebruikers. Er werden een aantal onderwerpen gemist: deze zijn inmiddels toegevoegd. Een punt dat een aantal maal genoemd werd in de evaluatie was de grote hoeveelheid informatie in de leerwerkplaats. Dit werd soms als negatief ervaren. Tijdens de presentatie werden hier tips/oplossingen voor gegeven.

Andere projecten

Verder was er aandacht voor andere projecten op het vlak van zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg zoals de eQuiPe studie en geestelijke verzorging in de eerstelijn.

Hieronder treft u de volledige presentaties aan:

 

 

 

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...