Drie thema’s binnen Ligare

Ligare richt zich momenteel op drie thema’s: Markering en proactieve zorgplanning, Patiënten- en naastenparticipatie en Betekenisgeving & Spirituele zorg.

Deze thema’s zijn gebaseerd op behoeften en wensen van patiënten en zorgprofessionals binnen Ligare. Om deze in beeld te brengen is door diverse zorgprofessionals uit de 18 netwerken een knelpuntenanalyse gemaakt en zijn patiënten en naasten gevraagd naar hun wensen en behoeften door een digitale raadpleging. In de zomer van 2015 hebben 236 patiënten, naasten en nabestaanden uit de regio deze vragenlijst ingevuld. De uitkomsten uit de knelpuntenanalyse en de raadpleging zijn de basis voor 2015 en 2016.

Het blijft echter niet alleen bij deze activiteiten, ‘verbinden’ is een werkwoord en vraagt dus om continue aandacht en prioritering.

 

Artikelen

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2018

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 1 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...