Blog: Patiënt online in regie

4 maart 2016 5 reacties

Communicatie met cliënt, de mantelzorger en mijn collega- hulpverleners is voor mij als wijkverpleegkundige erg belangrijk. Door gebruik te maken van een  digitaal communicatieplatform, (OZOverbindzorg) is het mogelijk om op een laagdrempelige en veilige manier met elkaar te communiceren. De cliënt en/of zijn mantelzorger kan gemakkelijk een bericht naar mij sturen op zijn eigen moment.

In de praktijk heb ik al gezien dat dit de (palliatieve) zorg ten goede komt. Mantelzorgers voelen zich meer betrokken bij de zorg en participeren daardoor beter in deze zorg. Vanuit een verpleeghuis in Lemelerveld kwam mij het volgende ter oren: mijn zorgcollega’s kregen een compliment van familie na het overlijden van hun ouder, zij waren erg te spreken over de manier waarop zij op de hoogte werden gehouden van alles wat er in de zorg speelde. Zowel de huisarts als de zorgprofessionals berichtte de familie als er een wijziging van beleid of zorg was en vroeg zo nodig input van de familie. Doordat iedereen dit op zijn eigen geschikte moment kon doen werd de communicatie als zeer positief ervaring. Uit eigen ervaring weet ik hoe de communicatie tussen professionals en mantelzorg moeizaam kan verlopen, juist in  de palliatieve fase wil je dat dit goed verloopt. Als je dan als zorg zo’n compliment krijgt weet je dat je de juiste dingen doet!

 

Leendert de Gelder is wijkverpleegkundig bij Carinova en projectleider OZO

 

leendert


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Verwante artikelen

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0
...

Welkom!

5 apr. 2
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...